Odstąpienie od umowy

Zwroty i reklamacje

 1. Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org odpowiada za niezgodności towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 27 lipca 2002 r.

 2. Usługobiorca w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie jednym z następujących sposobów:
  - przez wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego jako Załącznik nr 3 do tego regulaminu, który po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu odeśle razem z niezgodnym z umową towarem do sklepu/sprzedawcy),
  - przesyłając zawiadomienie na adres e-mail: sklep@wysokosciowka.org (przy przesłaniu reklamacji drogą e-mail, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego),
  - przesyłając zawiadomienie listownie lub na trwałym nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, pendrive) na adres pocztowy: ul. Kosmatki 12, 03-982 Warszawa

  Zgłoszenie powinno zawierać informacje:
  - imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej;
  - datę stwierdzenia niezgodności oraz datę wniesienia reklamacji;
  - dowód zakupu reklamowanego towaru;
  - określenie reklamowanego towaru;
  - opis niezgodności towaru z umową oraz termin w jakim została ona stwierdzona;
  - żądanie reklamującego;
  - podpis reklamującego.

 3. Na żądanie przedsiębiorcy, usługobiorca odsyła reklamowane towary bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę.

 4. W przypadku, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji usługobiorcy, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może on zwrócić się m.in. o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich jest dostępny na stronie http://www.uokik.gov.pl.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres dziesięciu dni bez podawania powodów.

 6. Konsument informuje o chęci odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia za pomocą jednego z wybranych sposobów:
  - za pomocą wzoru formularza odstąpienia dostępnego jako Załącznik nr 1 do tego regulaminu;
  - złożyć drogą e-mail lub poczty tradycyjnej na adres sklepu/przedsiębiorcy jakiekolwiek inne oświadczenie informujące o swojej decyzji odstąpienia od umowy (przy przesłaniu decyzji o odstąpieniu drogą e-mail, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego).

 7. Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwraca klientowi wszystkie kwoty otrzymane od klienta w celu realizacji tej umowy;

 8. Zwrot kosztów zostanie zrealizowany w sposób, jaki został wskazany przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy).

  Konsument odsyła towary przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poinformowania przedsiębiorcy o decyzji odstąpienia od umowy.

 9. Towar powinien być odesłany w stanie niezmienionym.


Wymiana towaru

Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny.
Konsument powinien przed upływem okresu odstąpienia poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny wyrażając wolę zaliczenia należnej mu kwoty na poczet nowego zamówienia.
W tym celu konsument może skorzystać z:
- wzoru formularza odstąpienia i wymiany określonego w Załączniku nr 2 i zawrzeć nową umowę sprzedaży umieszczając w polu „Komentarze” nowego zamówienia dopisek „WYMIANA”;
- jakiegokolwiek innego, jednoznacznego oświadczenia informującego za pomocą poczty e-mail lub tradycyjnej poczty o decyzji odstąpienia od umowy oraz chęci dokonania wymiany i zawrzeć nową umowę sprzedaży umieszczając w polu „Komentarze” nowego zamówienia dopisek „WYMIANA”.
(przy przesłaniu decyzji o odstąpieniu i wymianie drogą e-mail, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego)
Wymiana taka jest realizowana po otrzymaniu przez przedsiębiorcę towarów, od których zakupu konsument odstępuje.
Gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa niż płatność rozliczana na skutek odstąpienia, usługobiorca dopłaca brakującą kwotę. Gdy wartość nowego zamówienia jest niższa od płatności rozliczanej na skutek odstąpienia, sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org dokonuje z wykorzystaniem formy płatności wybranej przez usługobiorcę (przelew bankowy lub przekaz pocztowy) zwrotu nadpłaty.

 

Wzór formularza odstąpienia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel