Regulamin

Regulamin sklepu WYSOKOŚCIÓWKA.org
z dn. 1.10.2013 r.

Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org działający pod adresem www.sklep.wysokosciowka.org jest serwisem internetowym prowadzonym przez:

WYSOKOŚCIÓWKA.org, z siedzibą ul. Kosmatki 12, 03-982 Warszawa,
woj. Mazowieckie, NIP: 5551899298, REGON: 222041458.

Numer telefonu: 666-202-702

Adres e-mail: sklep@wysokosciowka.org

Definicje:

 1. „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, prawną i jednostkę organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93);
 2. „konsument” - osoba w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz osoba prawna lub przedsiębiorca zawierający umowę kupna-sprzedaży w sklepie internetowym WYSOKOŚCIÓWKA.org;
 3. „towar” oznaczaja wszystkie produkty i usługi oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.wysokosciowka.org;
 4. „zamówienie” oznacza oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
 5. „umowa sprzedaży” oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca podejmuje się przeniesienia lub przenosi własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub podejmuje się zapłacić cenę za ten towar;
 6. „umowa zawierana na odległość” oznacza umowę zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży bez obecności przedsiębiorcy i konsumenta
 7. „koszyk zamówień” oznacza narzędzie dostępne w serwisie internetowym www.sklep.wysokosciowka.org, umożliwiające złożenie zamówienia. Za pomocą tego urządzenia konsumenci oraz przedsiębiorcy mogą dokonywać wskazania towarów, ich ilości oraz inne dostępne parametry, przeliczać ich całkowitą dla zamówienia wartość oraz koszt dostawy;
 8. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 9. "usługodawca" oznacza firmę WYSOKOŚCIÓWKA.org – Kajetan Ginter, z siedzibą ul. Kosmatki 12, 03-982 Warszawa woj. Mazowieckie
  NIP: 5551899298 , REGON: 222041458
 10. „usługobiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 11. "usługa świadczona drogą elektroniczną" oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej;


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin ten stanowi, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin, o którym mówi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów na odległość przez sklep.wysokosciowka.org oraz korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego www.sklep.wysokosciowka.org, a także korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Sklep WYSOKOŚĆIÓWKA.org zamieszcza informacje o swojej ofercie na stronie internetowej www.sklep.wysokosciowka.org.
 4. Serwis www.sklep.wysokosciowka.org umożliwia korzystanie przez usługobiorców z następujących usług:
 5. - kupowanie towarów zawartych w bazie sklepu internetowego za pomocą koszyka zamówień,
 6. - subskrypcję newsletter'a z informacjami handlowymi;
  - dokonywania rezerwacji usług oferowanych przez sklep WYSOKOSCIÓWKA.org;
  - dodawanie opinii o produktach;

 7. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep jest spełnienie co najmniej następujących, minimalnych warunków technicznych:
  - posiadanie dostępu do urządzenia dysponującego połączeniem z Internetem

 8. Usługa korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez usługobiorcę ze sklepu internetowego WYSOKOŚCIÓWKA.org, w celu:
  - prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu;
  - podtrzymywania sesji zalogowanego usługobiorcy;

 9. Usługobiorca może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików cookie, a także usunąć pliki już umieszczone, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej

 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między usługobiorcą i sklepem zostaje zawarta po wypełnieniu i potwierdzeniu przez usługobiorcę odpowiedniego formularza rejestracyjnego, newslettera.

  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie i bez podania przyczyny, z zachowaniem praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tej umowy.

  Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

 12. Usługobiorca posiadający Konto Klienta w serwisie www.sklep.wysokosciowka.org rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie żądania usunięcia Konta.

  Usługodawca usunie Konto Klienta, najpóźniej w terminie 5 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

Zamieszczanie opinii w serwisie www.sklep.wysokosciowka.org

   Sklep WYSOKOŚĆIÓWKA.org umożliwia w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego www.sklep.wysokosciowka.org

 1. Zamieszczanie takich opinii jest dobrowolne. Są one publikowane na stronie internetowej sklepu WYSOKOŚCIÓWKA.org przy opisach towarów, których dotyczą, na czas nieokreślony.

 2. Zamieszczone opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym w tym naruszające dobra osób trzecich.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie publikowania oraz usuwania całości lub części opinii jeżeli naruszają one zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.


Warunki sprzedaży

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego WYSOKOŚĆIÓWKA.org nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym WYSOKOŚCIÓWKA.org:
  - podawane są z złotych polskich, zawierają cła i podatki, w tym VAT (dostępna jest też widoczna „cena netto” bez 23% podatku VAT),
  - nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki.

 3. Dla towarów występujących w różnych wariantach, np. koloru, rozmiaru, pojemności itp., ceny mogą się różnić w zależności od wskazanego przez usługobiorcę wariantu. W momencie wybrania przez usługobiorcę wariantu towaru, zostaje uwidoczniona jego cena.

 4. W koszyku zamówień usługobiorca dokonuje wyboru formy dostawy oraz płatności za towary. Przedstawiona wówczas w koszyku informacja zawiera wszystkie dodatkowe koszty związane z zakupem towaru przez usługobiorcę.

 5. Usługobiorca w celu dokonania zamówienia może zarejestrować Konto Klienta.

  Na koncie tym ostaną zapisane w bazie sklepu podstawowe informacje, które umożliwią w przyszłości dokonywanie wysyłki bez potrzeby ponownego wypełniania formularza wysyłki.

  Usługobiorca może też złożyć zamówienie bez rejestracji Konta Klienta.

  Zarejestrowanie Konta Klienta daje korzyści w postaci:
  - umożliwia przeglądanie historii Koszyka zamówień;
  - śledzenie realizacji zamówienia.

 6. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracji dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.wysokosciowka.org. W celu potwierdzenia rejestracji konta należy sprawdzić pocztę (adres e-mail podany przy rejestracji) i kliknąć na link potwierdzający poprawność adresu e-mail. Gdy adres zostanie potwierdzony a rejestracja zakończona, Usługobiorca zostanie zalogowany i przekierowany na stronę sklepu WYSOKOŚCIÓWKA.org

 7. W celu zawarcia umowy należy:
  - złożyć zamówienie on-line na stronie sklepu za pomocą koszyka zamówień;
  - potwierdzić złożenie zamówienia linkiem aktywacyjnym w otrzymanej wiadomości e-mail (należy upewnić się czy wiadomość nie trafiła do folderu “spam”)

 8. Sklep ma prawo do wprowadzania na bieżąco zmian w swojej ofercie, w szczególności w cenach towarów, kosztach dostawy i innych.

  Zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line lub zawarły umowy sprzedaży przed ich dokonaniem.

 9. Sklep ma prawo odmówić realizacji umowy, jeżeli dane podane przez usługobiorcę niezbędne do wykonania umowy są niekompletne lub nieprawdziwe.

Wysyłka towaru

 1. Sklep WYSOKOŚCIÓWKA realizuje wysyłkę zamówionego towaru do usługobiorcy nie później, niż w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy.

 2. Termin dostawy może się wydłużyć do czasu powyżej 30 dni jeśli czas dostawy ma podstawowe znaczenie dla realizacji danej umowy i przy zgodzie usługobiorcy.

 3. Dla przypadku, gdy usługobiorca informuje, że dostawa w określonym terminie lub przed jego upływem ma kluczowe znaczenie, powinien o tym fakcie poinformować za pomocą pola „Komentarz” w koszyku zamówień.

  Sklep może odmówić wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez usługobiorcę terminie nie jest możliwa do zrealizowania.

  W przypadkach, gdy sklep nie dostarczył w uzgodnionym z usługobiorcą terminie towaru, lub odmówił realizacji umowy, konsument ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a sklep zwraca bez zbędnej zwłoki każdą kwotę wpłaconą przez usługobiorcę w celu realizacji tej umowy.

 4. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamówione towary to:
  - do 10 dni od potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży i wyboru formy płatności „pobranie” lub momentu otrzymania płatności na konto bankowe, przy opcji przedpłaty na konto bankowe.

 5. Przewidywany czas dostawy przesyłki to 1-3 dni od dnia następnego po nadaniu towaru (w zależności od opcji wysyłki wybranej przez usługobiorcę).

 6. Dla usług szkoleniowych termin realizacji umowy to 7-21 dni

 7. Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org dostarcza wraz zamówionym towarem paragon fiskalny lub fakturę VAT w zależności od wyboru usługobiorcy.


Formy płatności

 1. Usługobiorca może dokonać płatności za zamówiony towar:
  - przelewem, jako przedpłatę na konto bankowe: 14 1140 2004 0000 3702 7777 3236
  - gotówką, przy osobistym odbiorze zamówienia w biurze firmy, ul. Kosmatki 12, 03-982  Warszawa (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 505-811-112 lub mailowym: sklep@wysokosciowka.org)

 2. Wybór formy płatności jest dostępny podczas składania zamówienia przez koszyk zamówienia.


Sposoby i koszt dostawy

 1. Zamówione towary są dostarczane usługobiorcy, zgodnie z wybraną przez niego opcją:
  - za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  - za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS,
  - za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost
  - odbiór osobisty w biurze firmy

 2. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana na adres podany w złożonym zamówieniu przez usługobiorcę.

 3. Koszt dostawy jest zależny od parametrów zamówienia (liczby sztuk, rozmiarów, kolorów, formy dostawy i płatności itp.). Obliczenie kosztu dostarczenia towaru jest dostępne podczas składnia zamówienia przez koszyk zamówień.


Tabela z cennikami dla poszczególnych form dostawy:

Kurier UPS  do 5kg: 19,75zł do 10kg: 21,49 zł do 30kg: 22,35zł  
Paczkomaty InPost rozm.A:  8,99zł rozm.B: 9,99zł rozm.C:  12,99zł  
Poczta Polska (priorytet) do 1kg: 11zł do 2kg: 13zł do 5kg: 14,5zł do 20kg: 20,5zł
Odbiór osobisty w biurze firmy 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł

 

Zwroty i reklamacje

 1. Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org odpowiada za niezgodności towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 27 lipca 2002 r.

 2. Usługobiorca w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie jednym z następujących sposobów:
  - przez wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego jako Załącznik nr 3 do tego regulaminu, który po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu odeśle razem z niezgodnym z umową towarem do sklepu/sprzedawcy),
  - przesyłając zawiadomienie na adres e-mail: sklep@wysokosciowka.org (przy przesłaniu reklamacji drogą e-mail, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego),
  - przesyłając zawiadomienie listownie lub na trwałym nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, pendrive) na adres pocztowy: Podskarbińska 32/34,
  03-829  Warszawa

  Zgłoszenie powinno zawierać informacje:
  - imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej;
  - datę stwierdzenia niezgodności oraz datę wniesienia reklamacji;
  - dowód zakupu reklamowanego towaru;
  - określenie reklamowanego towaru;
  - opis niezgodności towaru z umową oraz termin w jakim została ona stwierdzona;
  - żądanie reklamującego;
  - podpis reklamującego.

 3. Na żądanie przedsiębiorcy, usługobiorca odsyła reklamowane towary bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę.

 4. W przypadku, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji usługobiorcy, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może on zwrócić się m.in. o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich jest dostępny na stronie http://www.uokik.gov.pl.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres dziesięciu dni bez podawania powodów.

 6. Konsument informuje o chęci odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia za pomocą jednego z wybranych sposobów:
  - za pomocą wzoru formularza odstąpienia dostępnego jako Załącznik nr 1 do tego regulaminu;
  - złożyć drogą e-mail lub poczty tradycyjnej na adres sklepu/przedsiębiorcy jakiekolwiek inne oświadczenie informujące o swojej decyzji odstąpienia od umowy (przy przesłaniu decyzji o odstąpieniu drogą e-mail, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego).

 7. Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwraca klientowi wszystkie kwoty otrzymane od klienta w celu realizacji tej umowy;

 8. Zwrot kosztów zostanie zrealizowany w sposób, jaki został wskazany przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy).

  Konsument odsyła towary przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poinformowania przedsiębiorcy o decyzji odstąpienia od umowy.

 9. Towar powinien być odesłany w stanie niezmienionym.


Wymiana towaru

Sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny.
Konsument powinien przed upływem okresu odstąpienia poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny wyrażając wolę zaliczenia należnej mu kwoty na poczet nowego zamówienia.
W tym celu konsument może skorzystać z:
- wzoru formularza odstąpienia i wymiany określonego w Załączniku nr 2 i zawrzeć nową umowę sprzedaży umieszczając w polu „Komentarze” nowego zamówienia dopisek „WYMIANA”;
- jakiegokolwiek innego, jednoznacznego oświadczenia informującego za pomocą poczty e-mail lub tradycyjnej poczty o decyzji odstąpienia od umowy oraz chęci dokonania wymiany i zawrzeć nową umowę sprzedaży umieszczając w polu „Komentarze” nowego zamówienia dopisek „WYMIANA”.
(przy przesłaniu decyzji o odstąpieniu i wymianie drogą e-mail, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego)
Wymiana taka jest realizowana po otrzymaniu przez przedsiębiorcę towarów, od których zakupu konsument odstępuje.
Gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa niż płatność rozliczana na skutek odstąpienia, usługobiorca dopłaca brakującą kwotę. Gdy wartość nowego zamówienia jest niższa od płatności rozliczanej na skutek odstąpienia, sklep WYSOKOŚCIÓWKA.org dokonuje z wykorzystaniem formy płatności wybranej przez usługobiorcę (przelew bankowy lub przekaz pocztowy) zwrotu nadpłaty.


Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest WYSOKOŚCIÓWKA.org-Kajetan Ginter
Administrator danych, może na podstawie stosownych umów, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Każda osoba, której dane przetwarzane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz ich usunięcia.


Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu WYSOKOŚCIÓWKA.org pod adresem www.sklep.wysokosciowka.org. Można go również wydrukować lub zapisać w formie pliku.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia
Załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia i wymiany
Załącznik nr 3. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel